Barcelona abans – Esquiant a la Plaça Catalunya

El dia de Nadal de 1962 va caure una gran nevada a la ciutat de Barcelona, van caure més de 50 cmsde neu. Es van haver de portar màquines llevaneus des d’Andorra, ja que a Barcelona no hi havia.

Descripció: Esquiant a la Plaça Catalunya

Lloc: Plaça Catalunya Barcelona

Any: 1962

Tags: Barcelona Abans

Notícies semblants: