Barcelona Abans – Ramat de cabres pasturant a la Plaça Francesc Macià – 1945

Plaça Calvo Sotelo (actual Francesc Macià) – 1945 – Una plaça amb molts noms. 

L’actual plaça Francesc Macià, va ser anomenada Alcala Zamora durant la República, Hermanos Badia durant la guerra civil, Calvo Sotelo durant el franquisme i per fi amb l’arribada de la democràcia, Francesc Macià.

Tags: Franscesc Macià

Notícies semblants: