La primera fotografia que tenim del Monestir de Montserrat – 1850

Fotografia més antiga del Monestir de Montserrat – 1850

A mitjans del segle XIX, durant la dècada del 1850 es va fer la primera fotografia del Monestir de Montserrat. És la fotografia més antiga que tenim del monestir.

El sistema fotogràfic utilitzat per fer-la va ser el calotip, que consisteix en un paper sensibilitzat amb nitrat d’argent i àcid gàlic que un cop exposat a la llum, revelat amb les dues substàncies i fixat amb hiposulfit reflectia la imatge al paper.

Tags: Montserrat

Notícies semblants: