Per què els botons de les camises de les dones estan a l’esquerra i els dels homes a la dreta?

Botons a dreta i esquerra

El motiu no és perquè totes les dones siguin esquerranes i els homes dretans. L’origen d’aquest costum és una mica classista i potser masclista.

A Europa durant l’Edat Mitjana, comencen a aparèixer les camises per les dones de classe social alta, que tenien donzelles per ajudar-les a vestir-se i per elles era més fàcil que estiguessin a l’esquerra per vestir-les de front.

En canvi als homes, la majoria dretans els anava millor a la dreta, descordaven la camisa en el mateix sentit que desenfundaven el sabre.

Avui en dia que, afortunadament, les dones ja es vesteixen soles i els homes ja no porten sabres, potser és hora d’unificar els botons, tots al mateix costat.

Tags: botons

Notícies semblants: