Les abelles i el nombre Pi = 3,1416…

Les abelles i el nombre Pi = 3,1416…

El nombre Pi sempre ha estat rodejat de curiositats, avui ús explicarem una dins l’entorn de les abelles.

Si dividim el nombre d’abelles femelles pel nombre de mascles de qualsevol rusc del món, sempre ens donarà com a resultat 3,1416…., el nombre Pi.

Segons molts científics del món, quan el mascle insemina a l’abella reina, els ous són fecundats d’una forma selectiva, en una successió matemàtica: 1,1,2,3,5,8,13,21…i successivament, això fa que la proporció de mascles i femelles sigui sempre la mateixa, el nombre Pi 3,1416….

Tags: abelles

Notícies semblants: