Per què el pin de les targetes bancàries té només 4 dígits quan sempre ens aconsellen que posem caràcters alfanumèrics?

Avui en dia ens diuen que per més seguretat, les nostres contrasenyes per operar a internet han de tenir un mínim de 6, 9, 12 o més dígits i combinats entre lletres, nombres, majúscules i minúscules. Per què llavors el pin de les targetes de dèbit o crèdit només en tenen quatre dígits numerics?, sembla que sigui poc segur.

Per tenir l’explicació ens hem de remuntar a l’any 1967, quan John ShepherdBarron va inventar el primer caixer automàtic que va instal·lar a una sucursal del banc Barclays en una població del nord de Londres.

En pensar en el sistema de seguretat dels caixers, va creure que havia d’afegir un codi personal d’accés al caixer i va pensar en un nombre que pogués recordar fàcilment tothom. Ell va ser capità de paracaigudistes a la II Guerra Mundial així que ell era capaç de recordar sis dígits, que era el que tenia el seu nombre de l’exèrcit. Però quan va arribar a casa, li va preguntar a la seva dona quants dígits hauria de tenir un nombre perquè el memoritzés fàcilment, i ella li va dir que quatre com a màxim. Així que des d’aquell moment va quedar establert que el pin de les targetes tingui 4 dígits.

Al llarg dels anys hem vist moltes innovacions i canvis en els caixers automàtics, però sempre amb la mateixa característica d’un pin de quatre dígits. Tots recordem aquests quatre dígits de les nostres targetes, però les noves tecnologies estan avançant molt de pressa, actualment ja no cal que recordem el pin per accedir als caixers automàtics, cada dia s’està implementant més l’empremta dactilar, o el sistema de reconeixement facial a través del mòbil.

Tags: Pin

Notícies semblants: