Per què l’aigua del mar és salada si els rius i la pluja són d’aigua dolça?

Per què l’aigua del mar és salada si els rius i la pluja són d’aigua dolça?

El mar és salat per diversos processos naturals que impliquen la dissolució de minerals i sals a l’aigua. Les raons principals són per la dissolució de minerals, per l’erosió, per l’aportació de sals provinents de fons submarines, per l’evaporació i per la ciclicitat de l’aigua.

💧​ Dissolució de minerals: Quan l’aigua de pluja cau a la terra, dissol minerals i sals presents en les roques i el sòl, aquesta aigua rica en minerals flueix a través dels rius cap als oceans.

💧​ Erosió: Els rius erosionen les roques i el sòl durant el seu recorregut cap al mar, portant amb ells partícules de sals minerals.

💧​ Aportació de sals provinents de fons submarines: Al fons dels oceans hi ha fissures i fonts hidrotermals que alliberen grans quantitats de minerals i sals a l’aigua marina.

💧​ Evaporació: L’aigua de mar s’evapora per efecte del sol, deixant les sals dissoltes darrere. Aquest procés augmenta la concentració de sals a l’aigua que queda.

💧​ Ciclicitat de l’aigua: L’aigua de pluja, encara que sigui dolça, s’ha originat per l’evaporació de l’aigua del mar. Quan aquesta aigua dolça esdevé pluja i flueix novament cap al mar, recull més sals durant el seu recorregut.

Com a resultat d’aquests processos continus durant milions d’anys, els oceans han acumulat una gran quantitat de sals, fent que l’aigua marina sigui salada. Tots aquests residus es van acumulant al fons marí. Els elements químics més abundants que trobem al mar són el clor i el sodi, que en reaccionar produeixen clorur de sodi, (ClNa), el que anomenem sal comú. Així que provoca que les grans masses d’aigua del mar tinguin una concentració de sal o salinitat d’un 3,5%, és a dir 35 grams de sal per cada litre d’aigua.

Tags: Aigua salada mar, sal

Notícies semblants: