Coneix la història de la Colònia Güell – Santa Coloma de Cervelló -1890

La Colònia Güell es va començar a construir l’any 1890, quan l’empresari Eusebi Güell va voler traslladar la seva empresa de fabricació de teixits de vellut i pana, de Barcelona a una finca que tenia en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, comarca del Baix Llobregat.

Un dels motius que van portar a Eusebi Güell a plantejar-se aquest trasllat, va ser l’ambient de conflictes socials que es vivia a la Barcelona d’aquells temps, va voler allunyar-se d’ells construint una Colònia industrial, on poguessin viure i treballar tranquils els seus obrers.

Una Colònia industrial, com moltes que també hi havia al Berguedà, i altres comarques de Catalunya, eren un nucli urbà amb un eix central que era la fàbrica i al voltant edificis d’habitatges pels seus treballadors i altres edificis de caràcter social, tot dirigit per l’empresari propietari de la indústria.

Un any després d’acabat el primer edifici es va posar en funcionament una màquina de vapor per la filatura. Després es van fer la resta d’edificis, cada un d’ells destinat a una feina diferent, tint, assecat, telers, etc. Per transportar les mercaderies d’un edifici a un altre es va construir una xarxa de raïls amb vagonetes.

A diferència de molts empresaris de Colònies industrials que actuaven com autèntics terratinents explotant als seus obrers, Eusebi Güell cuidava als seus treballadors, procurant millores socials per a ells, entenia que si la gent estava contenta, repercutiria favorablement en el seu benefici i els allunyava de les rebel·lions que hi havia a Barcelona.

Güell també era un amant i un gran mecenes de la cultura, per això va voler dotar a la seva Colònia, d’edificis destinats a equipacions culturals i religioses, com un teatre o una església.

Tant els homes com les dones que vivien a les Colònies, ocupaven la major part del temps treballant a la fàbrica i tenien el seu habitatge, l’església, el teatre al costat.

La construcció va ser encarregada a diferents arquitectes, però la més important, l’església és obra d’Antoni Gaudi.

Tota aquesta calma que va intentar Eusebi Güell que tinguessin els seus obrers, aviat es va veure trencada, quan els moviments sindicals amb les seves reivindicacions socials van arribar a la Colònia. L’any 1936 la fàbrica va ser col·lectivitzada i la seva gestió va passar a mans dels treballadors, encara que per poc temps, ja que un cop finalitzada la Guerra Civil, va ser restituïda a la família Güell, que l’any 1945 la va vendre a la família Bertrand i Serra, un empresari cotoner i diputat a les Corts per Puigcerdà.

A principis del segle XX, la població de la Colònia Güell era molt superior a la del poble de Santa Coloma de Cervelló, durant la dècada dels 60, el municipi va tenir un gran desenvolupament urbanístic amb el qual van superar en població a la Colònia, que va quedar al marge d’aquest creixement.

Un cop entrats en la dècada dels 70 es produeix una gran crisi en el sector tèxtil i la fàbrica va haver de tancar, es van anar venent els edificis industrials a altres empreses de diferents sectors, els habitatges als seus inquilins i els equipaments comuns a entitats socials o institucions públiques.

L’any 1990 la Colònia Güell va ser declarada Conjunt Històric d’interès Cultural i es va començar la rehabilitació dels edificis i la millora de l’arbrat. L’any 2002 amb motiu de l’any Gaudí es va fer un nou aparcament i es va organitzar el servei de visites guiades.

Més informació i compra d’entrades per la visita aquí: Colònia Güell

Tags: Colònia Güell

Notícies semblants: