L’hereu i la pubilla, una tradició ben catalana

Catalunya és un país de tradicions i una d’elles és la figura de l’hereu i la pubilla

Durant els segles XVIII i XIX era costum a Catalunya, sobretot en el món rural que el fill gran (home) heretes tota l’herència de la família i quan no hi havia cap home, passava a la filla gran. Eren les figures de l’hereu i la pubilla, la resta de fills s’anomenaven cabalers.

L’hereu o la pubilla heretaven la masia i la fortuna i així era una forma de preservar el patrimoni familiar i la continuïtat de l’explotació agrària i ramadera al voltant de la masia. La resta de fills, tenien que “buscar-se la vida” i obrir una botiga, un taller o acabant treballant pel seu germà o germana.

L’hereu i la pubilla eren una figura jurídica legal a Catalunya i encara inclosa dins del dret civil català. A la pràctica no s’utilitza, ja que el dret civil català no obliga a fer testament a favor de l’hereu o la pubilla i el dret de successions permet disposar lliurement del 75% del patrimoni del testador i amb l’única obligació de llegar l’altre 25% als fills, però a tots els fills, no tan sols al primogènit o primogènita.

Amb el canvi de la vida rural a la vida urbana, aquest costum s’ha anat perdent i ha quedat relegat a un costum festiu amb la finalitat de preservar la nostra cultura i tradicions.

A meitats del segle XX molts pobles de Catalunya van començar a fer certàmens per escollir la Pubilla entre les joves de la població. En ple franquisme els requisits per ser pubilla anaven molt lligats amb la moralitat, una pubilla havia de ser maca, de moral acceptable i dedicada a la casa i la família.

Hereus i Pubilles – Foto: Foment de les Tradicions Catalanes

Actualment es continuen celebrant aquests certàmens, però per sort els requisits per accedir han canviat molt.  Són joves entre 16 i 23 anys que tan sols han de passar una prova escrita de cultura general i una entrevista demostrant el coneixement del seu poble i de la cultura catalana. La figura de l’hereu no va ser reconeguda en aquests certàmens fins a l’any 2000.

L’hereu i la pubilla representen el seu municipi, durant un any, donant a conèixer els costums del seu poble per tota Catalunya, engalanats amb el vestit típic català.

Entre tots els representants s’escull l’hereu i la pubilla de Catalunya i una parella representant de cada província.

Tags: Hereu, Pubilla

Notícies semblants: