Sabíeu que el calendari de 1991 el podem fer servir aquest any?

Ara que estem en temps de reciclatge i aprofitament també podem fer-ho amb el calendari de 1991 que és el mateix que el d’aquest any i és que el calendari es repeteix cada 28 anys.

Si no existís l’any de traspàs, cada any es repetiria el mateix calendari i no hauríem de comprar un de nou cada any.

L’explicació és que 28 és múltiple de 4 que és just el cicle que segueix l’any de traspàs. Cada 400 anys hi ha 303 anys normals i 97 anys de traspàs alternant-se segons el següent criteri: seran anys de traspàs quan les dues darreres xifres de l’any siguin múltiple de 4, excepte si coincideix amb 00, llavors ens fixarem en les dues primeres xifres de l’any i si són múltiples de 4, també serà any de traspàs.

Així que si us agrada reutilitzar les coses i generar menys residus de paper, guardeu el calendari d’aquest any que us servirà per a l’any 2047.

Notícies semblants: