La complicada fórmula per calcular quan serà Setmana Santa observant la lluna

Encara que no tinguem a mà un calendari, tan sols mirant la lluna podem calcular quan caurà la Setmana Santa.

La Setmana Santa cada any cau en dates diferents i la culpable no és un altre que la lluna. La regla que se segueix és que el Diumenge de Pasqua o de Resurrecció serà el diumenge immediatament posterior a la primera lluna plena després de l’equinocci de març, és a dir del començament de la primavera, per tant Setmana Santa no podrà ser mai abans del 22 de març i després del 25 d’abril.

La lluna plena que té en compte l’església no és la lluna plena astronòmica. L’església té com moment de començament de la primavera les 00.00 hores del 21 de març, independentment de què astronòmicament pugui començar el 19 o 20 de març. L’eclesiàstica es calcula suposant que en 19 anys hi ha 225 mesos lunars de 29 o 30 dies cada un, així cada 19 anys es repeteixen les llunes eclesiàstiques i per tant es repeteixen les dates en que cau Setmana Santa.

Per trobar la lluna plena eclesiàstica que fa referència a la Pasqua hem de fer tota una sèrie de càlculs.

Es divideix l’any per 19, multipliquem el resultat per 19, el restem de l’any i li sumem 1.

Any /19 = A
(A x 19) – 2019 = B
B + 1 = Coeficient

Per conèixer la data de la lluna pasqual seguirem la següent taula segons el coeficient trobat.

1 – 14 d’abril
2 – 3 d’abril
3 – 23 de març
4 – 11 d’abril
5 – 31 de març
6 – 18 d’abril
7 – 8 d’abril
8 – 28 de març
9 – 16 d’abril
10 – 5 d’abril
11 – 25 de març
12 – 13 d’abril
13 – 2 d’abril
14 – 22 de març
15 – 10 d’abril
16 – 30 de març
17 – 17 d’abril
18 – 7 d’abril
19 – 27 de març

I un cop sabem quin dia és la lluna plena pasqual ja sabrem que el Diumenge de Pasqua o de Resurrecció serà el diumenge següent.

Tags: Lluna plena, Setmana Santa

Notícies semblants: