D’on ve el nom de Catalunya?

Mapa del Principat de Catalunya

El terme Catalunya no el trobem documentat fins al segle XIII quan es generalitza per anomenar el territori dominat pel Comte de Barcelona, però amb anterioritat ja es troben documents com el Liber Maiolichinus dels pisans de 1114, on apareix el gentilici català quan es parla de:

  • Catalanenses per diferenciar als occitans dels gots.
  • Catalanicus heros (heroi català) quan es referien al Compte Ramon Berenguer III.
  • Rector catalanicus era un dirigent català.
  • Dux catalanensis un duc català.

A partir del segle XIII el terme Catalunya pren un sentit més geogràfic per diferenciar-lo del Regne d’Aragó i el gentilici català per denominar a la gent de parla catalana.

Estatua de Ramon Berenguer III a Barcelona

Respecte a l’origen del terme Catalunya hi ha diverses hipòtesis:

Castlà: La teoria més acceptada és que prové del terme Castlà, provinent dels mots francesos chastelain i châtelain, que definien al governador d’un castell i d’aquí va anar evolucionant als termes Catalonia i Catalaunia per definir una terra de castells. Cas similar seria l’origen del terme Castella.

Castell de Cardona

Gotholandia: Una altra teoria afirma que prové del terme Gotholandia, terra de gots. Aquesta teoria es basa en el fet que antigament Catalunya en llatí s’escrivia com Cathalonia o Cathalaunia, termes que s’assemblen a Ghotolandia, encara que molts lingüistes no donen com a bona aquesta derivació.

Otger Cathaló: La llegenda d’Otger Cathaló diu que al segle VIII aquest príncep alemany amb el seu exèrcit va intentar reconquerir la Hispània ocupada pels musulmans a través dels Pirineus. Quan va morir en el setge d’Empúries l’any 735, l’emperador Carlemany en honor al príncep mort, va anomenar el territori com a Cathalonia i els seus habitants com a cathalans.

Representació d’Otger Cathaló

Laketans: Els laketans eren els habitants d’una tribu que vivia a les terres al voltant del port de Barcelona, la tribu laketani. Per influència de l’italià hauria derivat a katelans i d’aquí a catalans.

Talunya: Un historiador i geògraf musulmà del segle XI, en la seva obra Tarsi al-akhbār, fa menció a Talunya o Taluniya per referir-se a una població als voltants de Montsó a l’Aragó. Amb el temps i introduint el prefix “ca” va derivar al mot Catalunya. Si aquesta és la teoria certa, seria la primera documentació escrita del terme Catalunya, per referir-se a un territori.

Tags: Catalunya

Notícies semblants: