Sabeu per què el calendari d’aquest any és igual que el de 1937, 1965, 1993 i serà el mateix que l’any 2049?

Ara que la cultura del reciclatge i aprofitament s’ha establert entre nosaltres, si teniu algun calendari dels anys 1937, 1965 o 1993 el podeu utilitzar per a aquest any 2021, ja que és exactament igual i si voleu guardar el d’aquest any, el podreu tornar a fer servir l’any 2049. Però per què es produeix aquest fet cada vint-i-vuit anys?

Si cada quatre anys no tinguéssim un any de traspàs on el mes de febrer té 29 dies, no hauríem de canviar el calendari cada any perquè els dies estarien establerts de la mateixa manera. Cada 28 anys el calendari es repeteix, el motiu és perquè 28 és el mínim comú múltiple de 4 que és just el cicle que marca l’any de traspàs.

Altres anys també es pot donar el cas que es repeteixi el calendari, però sense seguir un patró matemàtic.

L’any 2020, el maleït any de la pandèmia va ser el mateix que el de l’any 1936, any d’inici de la Guerra Civil espanyola, dos anys marcats per dos fets desastrosos pel nostre país. Si ens fixem en el que va passar els anys 1937, 1965 i 1993 tenim fets que van fer història.

1937 – En plena Guerra Civil espanyola es van produir els Fets de maig, enfrontaments entre les forces d’ordre públic de la Generalitat, amb el suport de milicians del PSUC, la UGT i de l’Estat Català, contra milicians de la CNT i la FAI. El balanç va ser de cinc-cents morts i milers de ferits.

1965 

  • El 3 de juliol The Beatles actuen a Barcelona
  • El 13 de maig, ens va deixar el Dr. Barraquer

1993

  • El 25 de febrer  Els Segadors  és declarat com a himne oficial de Catalunya.
  • L’11 d’abril un grup d’extrema dreta assassina el militant independentista valencià Guillem Agulló
Tags: Calendari

Notícies semblants: