CURIOSITATS

Sabeu quina és l’hora del dia en la que som més feliços, segons un estudi de la revista The Journal of Personality?


L’any 2005 el psicòleg britànic de la Universitat de Cardiff expert en motivació, Cliff Arnall, va afirmar, basant-se en una fórmula matemàtica força complicada i sense cap base científica, que el tercer dilluns del mes de gener era el dia més trist de tot l’any, l’anomenat ‘Blue Monday’ en anglès, en contraposició al ‘Yellow Day’ o dia groc que és el més feliç de l’any i que se celebra el 20 de juny, però quina hora del dia és en la que ens trobem més feliços?

Segons un estudi elaborat per especialistes i publicat en la revista Journal of Personality, dedicada a la publicació d’investigacions científiques en el camp de la personalitat, l’hora més feliç del dia són les set de la tarda. Per elaborar aquest estudi es van enquestar 5.447 persones de 20 països, preguntant-los sobre les seves experiències i emocions i el resultat va ser que les experiències més satisfactòries es donaven cap a les 19:00 hores. Es van analitzar 89 moments del dia classificats entre positius i negatius.

Alguns afirmen que potser és perquè la majoria de les persones ja han acabat la seva jornada laboral i encara que tinguin tasques per fer com anar a comprar o fer gestions, és l’hora de l’esbarjo o de trobar-se amb la família. L’estudi també indica que hi ha un altre moment agradable del dia i és la mitjanit, l’hora en què desapareixen l’angoixa, la por o la ira que sovint tenim durant el dia per motius de feina, estudis, responsabilitats o obligacions.

Tags: Hora més feliç del dia, Journal of Personality

Notícies semblants: