Peatge d’entrada a Barcelona pels vehicles més contaminants.

A partir de l’1 de gener del 2020, l’ajuntament de Barcelona estableix un peatge d’entrada a la ciutat de 2 € per tots aquells vehicles que no disposin del distintiu de la Direcció General de Tràfic. La mesura serà aplicable únicament en els dies laborables entre les 7 del matí i les 8 de la nit i amb un màxim de 10 cops a l’any.

L’ajuntament establirà bonificacions o exaccions per a les rendes més baixes. Els vehicles estrangers pagaran una quota de 5 € diaris.

En cas d’incompliment, l’ordenança sobre Zona de Baixes Emissions (ZBE), que entrarà en vigor a principis de l’any vinent, preveu aplicar una sanció en funció del tipus de vehicle, de la gravetat de la infracció i de si es tracta d’un dia d’alta o baixa contaminació que pot oscil·lar entre 200 € i 1.800 €. 

Per poder portar un control dels vehicles que entrin a Barcelona, s’instal·laran 70 càmeres a les entrades i en diferents llocs de la ciutat. S’establirà un període de prova on simplement s’informarà el conductor infractor. Les multes començaran a ser efectives a partir de l’1 d’abril.

Les ambulàncies, cotxes de funeràries i vehicles de persones amb mobilitat reduïda estaran exempts, pel que fa als camions, furgonetes i autobusos no seran sancionats fins a l’1 de gener del 2021, tindran un any per adaptar-se.

A part de Barcelona, altres ajuntaments de l’Àrea Metropolitana que han pres aquesta mesura són, Sant Adrià del Besòs, L’Hospitalet, Cornella i Esplugues de Llobregat.

Tags: Barcelona, Contaminació, Cotxes

Notícies semblants: