FESTES

Tots els vestits dels Gegants de Barcelona en un retallable

Gegants de Barcelona – Foto: Ajuntament de Barcelona

Dijous vinent és Corpus i en les processons que se celebraven en aquesta data, té origen una tradició molt arrelada al nostre país, la dels Gegants.

La primera notícia que tenim dels Gegants data del 1424, es troba en el Llibre de les Solemnitats de Barcelona i parla de la celebració de la processó de Corpus de Barcelona.Lo rei David ab lo giguant“, va ser el primer gegant documentat d’Europa i el primer de la ciutat de Barcelona. Representava un Goliat i va continuar sortint sol fins que anys més tard va aparèixer la primera geganta.

No se sap quantes parelles de gegants ha tingut la Ciutat de Comtal al llarg de la història gegantera, es coneixen algunes com els reis perses Assuero i Esther, els reis catòlics Fernando i Isabel, L’Hereu i la Pubilla, el Conseller Fivaller i la dama de l’època o els actuals, Jaume I i Violant d’Hongria.

La parella de gegants actuals Jaume I i Violant d’Hongria, són de l’any 1929, quan amb motiu de l’Exposició Internacional, l’ajuntament va decidir renovar la parella. No van tenir molta activitat, ja que l’any 1931 van deixar de sortir fins passada la guerra civil.

L’any 1939 tornen als carrers, ja sota el règim franquista amb una nova vestimenta. L’any 1951 va haver-hi unes inundacions al magatzem de la Sagrera on es guardaven i es va haver de canviar el cap de la geganta.

Els Gegants del Pi – Foto: Associació d’Amics dels Gegants del Pi

L’any 1961 es recuperen els Gegants de Pi, aquells gegants que ballaven amb els de la ciutat l’any 1799 quan a la Rambla s’estaven fent obres. Aquell any durant la processó de Corpus, els gegants de Barcelona ballaven al tros de la Rambla que ja estava empedrat, mentre els del Pi ballaven en la part que encara s’estaven fent les obres. D’aquí la cançó que tots coneixem del Gegant del Pi.

“Els gegants del Pi, ara ballen, ara ballen;
els gegants del Pi, ara ballen pel camí.
Els gegants de la Ciutat, ara ballen, ara ballen;
els gegants de la Ciutat, ara ballen pel terrat.”

Al llarg de tots aquests anys la parella ha estat la mateixa, Jaume I i Violant d’Hongria a la que s’ha fet alguna remodelació i diversos canvis de vestuari.

Amb motiu de la celebració de Corpus d’aquest any i com segur que no veurem als Gegants al carrer per culpa de la Covid-19, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut fer uns retallables amb els 9 vestits que han portat els Gegants de la Ciutat des del 1929 fins avui. 

Uns retallables en format Din-A4 que us podeu descarregar  aquí.

Tags: Gegants, Gegat

Notícies semblants: