CIUTATS

Sabeu quins són els millors i els pitjors carrers per viure a Barcelona?

La consultora 300.000 km/s, especialitzada en urbanisme i formada per professionals arquitectes, urbanistes i enginyers, ha elaborat un informe anomenat Mercè, en el que ara com ara han participat 1397 persones. Es tracta d’un experiment de ciència ciutadana per entrenar algoritmes per a fer ciutats més habitables.

Cadascú de nosaltres podem tenir conceptes diferents respecte al que considerem com a ciutat habitable, depenent de les nostres preferències triem un lloc o un altre per viure, però hi ha una sèrie d’aspectes en què coincidim la majoria de gent, l’espai públic, l’arbrat, el mobiliari urbà, l’amplada dels carrers, les botigues, els edificis, etc.

 

Amb el projecte Mercè els ciutadans mostren les seves preferències que ajuden a crear un banc de dades. Gràcies als algoritmes entrenats poden establir quins són els carrers més habitables d’una ciutat o els menys habitables i com s’ha de transformar una ciutat per fer-la més habitable.

Els participants en l’estudi rebien una sèrie de fotografies que havien de classificar segons la seva percepció, des de quin era per a ells el més habitable fins on no voldrien viure mai. En total es van analitzar 42.000 fotografies d’uns 3.000 carrers de Barcelona. Cada imatge tenia uns paràmetres urbanístics objectius associats com la zona verda, l’antiguitat dels edificis, l’amplada de les voreres, etc.

Amb els resultats obtinguts de les opinions dels ciutadans, es va poder fer un mapa de l’habitabilitat de la ciutat, en la que es mostren els carrers considerats més habitables i els que menys.

Els millors carrers de Barcelona per viure-hi

Tots ells en zones amb poca densitat de població, força arbrat i poca circulació de vehicles.

El carrer més habitable de Barcelona – Carrer Finlàndia

Carrer Finlàndia – Sants Montjuïc
Rambla de Badal – Sants Montjuïc
Plaça de Can Dragó – Nou Barris
Carrer de la Fusina – Ciutat Vella
Carrer Larrard – Gràcia
Carrer Marià Aguiló – Sant Martí
Carrer Milà i Fontanals – Gràcia
Carrer Dèu i Mata – Les Corts
Rambla de Guipúscoa – Sant Martí
Carrer Girona – Eixample dret.

Els carrers menys habitables per viure-hi

Al contrari dels millors, aquests tenen pocs veïns, poc arbrat i molta circulació de vehicles, algunes d’ells són artèries d’accés a la ciutat, altres ubicades en zones industrials com la Zona Franca i grans vies de circulació en l’interior de la ciutat.

Un dels pitjors carrers per viure-hi a Barcelona – Via Augusta

B-10 – Ronda Litoral
Carrer lletra C – Zona Franca
Via Trajana – Sant Martí
Carrer número 50 – Zona Franca
Ronda Litoral
Carrer de Pere IV – Sant Martí
Carrer lletra L – Zona Franca
Carrer numero 61 – Zona Franca
Autovia de l’Ametlla
Via Augusta – Sarrià-Sant Gervasi.

Tags: Barcelona, Carrers

Notícies semblants: